Onderzoek

Vanuit het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, werk ik aan een etnografisch onderzoek onder Syrische vluchtelinggezinnen in Nederland. Ik volg een aantal gezinnen gedurende de periode dat zij een tijdelijke verblijfsvergunning hebben (5 jaar). Het gaat om de vraag hoe de gezinnen erin slagen een leven op te bouwen in Nederland, en hoe persoonlijke-, gezins- en omgevingsfactoren hierin op elkaar inwerken. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in uiteenlopende gevolgen van migratie voor verschillende generaties en hoe dit van invloed is op relaties tussen ouders en kinderen, en op het inburgeringsproces.

Bij het onderzoek krijg ik begeleiding van Marjo Buitelaar, hoogleraar Hedendaagse Islam aan de Rijks Universiteit Groningen, en Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op mijn Blog schrijf ik over onderwerpen die ik tegenkom in mijn onderzoek. Bij de Links treft u verwijzingen aan naar publicaties.