Begeleiding

In mijn begeleidingstrajecten leer je je eigen verhaal beter kennen. Ik ben geregistreerd als coach en supervisor bij de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Ik bied individuele coaching, teamcoaching, supervisie, en begeleide intervisie aan. Doelgroepen waarop ik mij vooral richt zijn: professionals in onderwijs en sociaal werk, en opvoeders in migranten- en vluchtelingengroepen. Daarnaast begeleid ik incidenteel, maar met veel plezier, ook mensen uit andere beroepengroepen.

Het belangrijkste verschil tussen coaching en supervisie is dat coaching zich in eerste instantie richt op een te behalen resultaat, terwijl supervisie zich richt op het leren kennen van jezelf in je beroepssituatie. Wat overeenkomt is dat ik zowel in coaching als in supervisie met cliënten op zoek ga naar wat hen drijft en hindert, en naar wat zij nodig hebben om tot veranderingen te komen.

COACHING

Werkgerelateerde individuele coaching is resultaatgerichte begeleiding, waarbij het gaat om het beter en/of met meer plezier uitvoeren van het werk. De context van de organisatie waar de cliënt werkt speelt een rol. De doelen van coaching kunnen samenhangen met functionerings- of motivatieproblemen, maar het kan ook gaan om persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, of organisatieontwikkeling; vaak is er sprake van een combinatie.

Bij het coachen van opvoeders gaat het onder andere om het krijgen van zicht op de opvoedingswaarden en –doelen van ouders, en vervolgens over de vraag wat ouders hindert en helpt bij het realiseren hiervan.

In een kennismakingsgesprek verhelderen we het doel van de coaching en maken we afspraken over de duur van het traject. Wanneer de coaching plaatsvindt in opdracht van de organisatie waar de cliënt werkt, kan het intakegesprek gevoerd worden in aanwezigheid van de leidinggevende of een andere vertegenwoordiger van de organisatie.

Een coachingstraject vraagt om een actieve rol van de cliënt(en). Tijdens het traject zet ik verschillende methoden in, die eraan bijdragen dat er zowel tijdens als tussen de bijeenkomsten stappen gezet kunnen worden die bijdragen aan het coachingsdoel. In de gesprekken bespreken we wat werkt, waar het stagneert en waar de cliënt tegenaan loopt; we staan stil bij wat motiveert, welke nieuwe inzichten ontstaan etc.

De duur van een coachingstraject is afhankelijk van de vraag. Werkgerelateerde coaching kan in relatief kortlopende trajecten, van vijf à zes keer. Bij coaching en begeleiding rond opvoedingsvragen kunnen meer bijeenkomsten nodig zijn. Soms is kortdurende ondersteuning voldoende of wordt gekozen voor een minder intensief traject over langere tijd.

TEAMCOACHING

groepjes-aan-het-werk-in-de-klas-van-nabil-largeMijn kennis en ervaring op het gebied van diversiteit maken dat ik veel te bieden heb aan organisaties die specifiek op dit terrein vragen en doelen hebben, zoals scholen met een (sterk) heterogene schoolbevolking. Afhankelijk van de vraag van de organisatie, kan ik een maatwerktraject maken voor teams die zich juist hierin willen ontwikkelen. Een combinatie van training en coaching hoort tot de mogelijkheden.

SUPERVISIE

“Supervisie is een ontdekkingstocht: je weet niet, ook de supervisor niet, hoe de weg zal lopen en waar hij je brengt.”

Deze conclusie trok ik naar aanleiding van mijn eigen leersupervisietraject. Supervisie richt zich op je persoonlijke beroepsontwikkeling en is in het bijzonder geschikt voor iedereen die intensief met mensen werkt, of dat nu in een uitvoerende of leidinggevende rol is. Het gaat over het beter leren kennen van jezelf in je beroepssituatie. Het is – anders dan coaching – niet in eerste instantie gericht op een specifiek resultaat of doel op korte termijn, maar het gaat over patronen en onderliggende motieven en overtuigingen die van invloed zijn op je werk. Hoewel problemen die je in je werk ervaart zeker naar voren zullen komen, gaat het bij het zoeken naar oplossingen vooral over het (beter) leren herkennen van wat bij jou past, je mogelijkheden en je talenten. Doordat je je ervaringen in je werk meer gaat doorzien, kun je beter omgaan met volgende situaties. Supervisie heeft dan ook effect op de lange termijn.

Een supervisietraject omvat minimaal tien bijeenkomsten, en meestal niet meer dan vijftien. Omdat supervisie gericht is op het bevorderen van reflectie op je eigen functioneren, ga je hiermee ook actief aan het werk tussen de bijeenkomsten in. Je schrijft in een verslag hoe je verder hebt nagedacht, of wat je hebt uitgeprobeerd, naar aanleiding van de vorige bijeenkomst; ook beschrijf je een nieuwe inbreng. Veel supervisanten moeten in het begin wennen aan het schrijven van deze supervisieverslagen. Door hoe we ermee bezig zijn, ontdekken de meeste mensen geleidelijk hoe het schrijven van deze verslagen hen kan helpen om meer diepgang aan te brengen in wat er speelt. En dit draagt er weer aan bij dat zij meer ‘grip’ krijgen op het werken aan veranderingen die zij wensen.

Supervisie kan zowel in een kleine groep als individueel plaats vinden; ook supervisie met een tweetal is mogelijk. Groepssupervisie en individuele supervisie onderscheiden zich, doordat je bij groepssupervisie van en met elkaar leert. Je leert mede van elkaars ervaringen en inbreng, en van de interactie in de groep en je eigen rol daarin. De dynamiek in de groep brengt met zich mee dat je soms je eigen vragen even uit moet stellen. Tegelijkertijd schuilt in die dynamiek dus een meerwaarde. Bij individuele supervisie kan de supervisor zich volledig op jou richten. Afhankelijk van je persoonlijke motivatie, van de fase van je professionele ontwikkeling (beginnend of ervaren), of van je taken en verantwoordelijkheden (uitvoerend of leidinggevend), kan één van beide vormen je voorkeur hebben.

BEGELEIDE INTERVISIE

Intervisie kan een krachtige bijdrage leveren aan kwaliteit van werk en aan het teamgericht ontwikkelen van een visie hierop. Voor teams die bezig zijn intervisie te implementeren, of die al aan intervisie doen maar er een verdiepingsslag in willen maken, kan het zeer zinvol zijn om te kiezen voor (enkele) intervisiebijeenkomsten onder begeleiding. Ik help het team ervaren wat goed uitgevoerde intervisie kan opleveren, en bied tools waarmee het team op eigen kracht intervisie kan uitvoeren die daadwerkelijk bijdraagt aan teamleren en teamontwikkeling.

TARIEVEN

Mijn profiel op de website van de LVSC biedt een indicatie van mijn tarieven. Ik hanteer aangepaste tarieven voor studenten en voor mensen met lage inkomens. Nadere informatie geef ik graag via het contactformulier op deze website.